Chcesz zostać wolontariuszem?

Chcesz zostać wolontariuszem?

Kim jest wolontariusz?
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.
 
Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia jak też młodzież za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 
Zakres prac wykonywanych przez wolontariuszy:
– dbanie o czystość w azylu kocim,
– socjalizacja kotów,
– pomoc w robieniu zdjęć zwierząt do galerii internetowej,
– zabiegi higieniczne kotów,
– podawanie leków (przez wolontariuszy posiadających odpowiednie kwalifikacje),
– organizowanie akcji promocyjnych zmierzających do zwiększenia adopcyjności zwierząt,
– prowadzenie adopcji przez Internet, stronę www schroniska, fora adopcyjne, Facebook,
– przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych, w celu zabezpieczenia dobrostanu wy adoptowanych zwierząt,
– promowanie akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów jako sposobu na ograniczanie ilości zwierząt oddawanych do schronisk,
– przestrzeganie przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń do pracownika Gościńca.
– zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje, nieprawidłowości, w szczególności związane ze stanem zdrowia zwierząt.

 
Czas i godziny wizyt wolontariuszy
– wolontariusze mogą przebywać w lokalu w godzinach pracy Gościńca według uzgodnionego wcześniej harmonogramu wizyt, uwzględniającego możliwości lokalowe oraz dostępność pracowników nadzorujących wolontariuszy.
– wolontariusz ma obowiązek każdorazowo wpisywać się na listę obecności dostępną w Gościńcu.
 
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania pracy wolontariatu pozyskiwać można u opiekuna lokalu na naszym Facebooku, Instagramie, lub SMSem na numer telefonu 570973798

 
Do zobaczenia