Być wolontariuszem

Być wolontariuszem

Kim jest wolontariusz?
Są ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc, angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego.
 
Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia jak też młodzież za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 
Zakres prac wykonywanych przez wolontariuszy:
🐾 dbanie o czystość w azylu kocim,
🐾 socjalizacja kotów,
🐾 pomoc w robieniu zdjęć zwierząt do galerii internetowej,
🐾 zabiegi higieniczne kotów,
🐾 podawanie leków (przez wolontariuszy posiadających odpowiednie kwalifikacje),
🐾 organizowanie akcji promocyjnych zmierzających do zwiększenia adopcyjności zwierząt,
🐾 prowadzenie adopcji przez Internet, stronę www schroniska, fora adopcyjne, Facebook,
🐾 przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych, w celu zabezpieczenia dobrostanu wy adoptowanych zwierząt,
🐾 promowanie akcji sterylizacji i kastracji psów i kotów jako sposobu na ograniczanie ilości zwierząt oddawanych do schronisk,
🐾 przestrzeganie przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa oraz poleceń do pracownika Gościńca.
🐾 zgłaszać wszelkie niepokojące sytuacje, nieprawidłowości, w szczególności związane ze stanem zdrowia zwierząt.
 
Czas i godziny wizyt wolontariuszy
🐾 wolontariusze mogą przebywać w lokalu w godzinach pracy Gościńca według uzgodnionego wcześniej harmonogramu wizyt, uwzględniającego możliwości lokalowe oraz dostępność pracowników nadzorujących wolontariuszy.
🐾 wolontariusz ma obowiązek każdorazowo wpisywać się na listę obecności dostępną w Gościńcu.
 
Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania pracy wolontariatu pozyskiwać można u opiekuna lokalu na Facebooku, Instagramie, lub SMSem na numer 515351987.
 
Do zobaczenia 😽